De Steve JobsSchool

Op de Steve JobsSchool worden leerlingen op de toekomst voorbereid, met behulp van moderne middelen, inspelend op hun mogelijkheden.

De leerling heeft de mogelijkheid om zich zo veel mogelijk op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen  rekening houdende met de eisen van de school en overheid. Met het doel per leerling de beste leeropbrengsten te behalen. De leerkrachten spelen de rol van coach/mentor. En zijn vakspecialist (zoals voor taal en rekenen) die instructies geven, en de kinderen in het leerproces ondersteunen. Voor het inoefenen worden onder andere adaptieve/interactieve programma’s gebruikt.

Om dit schoolmodel mogelijk te maken zijn er tools ontwikkeld (sCoolTools), waarmee de belangrijkste processen worden ondersteund en de samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouder wordt gefaciliteerd.