sCoolTools

Tools voor gepersonaliseerd onderwijs

De organisatie van een Steve JobsSchool is ingewikkelder dan die van een school waar alle leerlingen in dezelfde groepen zijn ingedeeld en de hele dag dezelfde leerkracht hebben. Ook is een goede samenwerking binnen de driehoek leerkracht-leerling-ouder belangrijk, en daarvoor is speciale software ontwikkeld. Deze tools/apps helpen de leerkracht, de leerling en de ouder bij het realiseren van de (leer)doelstellingen van de leerling.

(De afzonderlijke tools kunnen ook worden gebruikt door scholen die gepersonaliseerd onderwijs op een andere manier willen faciliteren. Hier kunt u daarover meer lezen).

De onderdelen van sCoolTools zijn:

sCoolTracker

In sCoolTracker wordt per leerling de ontwikkeling van de leerdoelen bijgehouden, zoals die van het SLO/Tule-curriculum. Dit gebeurt binnen de driehoek leerkracht-leerling-ouder. Voor elke leerling kunnen per deelgebied en op elk niveau diverse doelen worden geselecteerd en gevolgd. Ook kunnen via de tool persoonlijke doelen worden toegevoegd.

Samen vormen deze doelen het Individueel Ontwikkelingsplan dat de leerling in een periode van 6 tot 8 weken moet realiseren.

sCoolPlanner

Dankzij sCoolPlanner kan voor elke leerling een persoonlijk schoolrooster worden samengesteld. Deze tool bestaat uit een gedeelte waarin de school/de leerkracht het aanbod aangeeft voor de verschillende vakken en verschillende niveaus, en welke lessen wel en niet verplicht zijn en voor wie. Uit het andere gedeelte kan de leerling zelf een vrije keuze maken, gerelateerd aan de eigen leerdoelen.

Zo ontstaat een persoonlijke agenda per leerling en een dagprogramma per leerkracht, met informatie over welke leerlingen bij welke onderdelen aanwezig zijn.

sCoolOrganizer

Het centrale administratieve onderdeel van sCoolTools wordt gevormd door sCoolOrganizer. Hierin worden alle componenten van de school ingevoerd en indien nodig gewijzigd, inclusief het curriculum. Voor de leerkracht wordt per afzonderlijke leerling alle relevante informatie uit de verschillende tools verzameld in sCoolOrganizer.

Dit zogenoemde dashboard geeft in één scherm een compleet overzicht van alle doelen, het individueel curriculum, interne en externe berichten en resultaten van de leerling.

 

 

sCoolMessenger & sCoolWall

Via sCoolMessenger kunnen leerkrachten, ouders en leerlingen in de vorm van een chat met elkaar communiceren. Per gesprek kan worden aangegeven voor wie deze wel of niet toegankelijk is. Het gesprek wordt in het archief gekoppeld aan de informatie van de leerling en is zichtbaar op het dashboard van de leerkracht.

sCoolWall is een zogenoemde social wall, waar leuke of belangrijke gebeurtenissen van de leerlingen en school terug te vinden zijn. Leerkrachten kunnen er bijvoorbeeld foto’s, video’s en teksten plaatsen. sCoolWall is alleen toegankelijk voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

 

 

 

Uitgebreidere informatie over de sCoolTools treft u binnenkort hier aan.