Individueel Ontwikkelings Plan

Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) vormt de basis voor wat de leerling op school doet. Het bestaat onder meer uit de doelen van de leerling gedurende een periode van 6 tot 8 weken. Deze doelen zijn gebaseerd op de doelen die de school in die periode aanbiedt, ingedeeld naar het niveau van de leerling. Daarnaast bevatten ze een of meer persoonlijke doelen: die kunnen te maken hebben met een bepaald vakgebied, maar ook met de persoonlijke interesses van de leerling.

In de periode van 6 tot 8 weken monitoren de verschillende vakspecialisten of de leerling de doelen behaalt en of er eventueel extra ondersteuning nodig is. De coach houdt de ontwikkeling van de leerling in de gaten en zorgt ervoor dat de leerling aan de juiste workshops deelneemt. De leerling geeft tussentijds ook zelf aan of bepaalde doelen zijn behaald. Na afloop van de periode van 6 tot 8 weken vindt een evaluatie plaats. In dit IOP-gesprek gaan de leerling, de ouder en de coach samen na of de vastgestelde doelen zijn behaald en welke nieuwe doelen worden vastgesteld. De tool sCoolTracker speelt in dit proces een centrale rol.