Curriculum

Elk land kent een eigen curriculum; in Nederland bestaat dat uit 57 kerndoelen. De verplichte kerndoelen zijn verdeeld in vakgebieden, zoals ‘Rekenen’, deelgebieden, zoals ‘Tijdsbesef’ en doelen, zoals ‘Klokkijken in hele uren’. Al deze doelen moet een leerling in het primair onderwijs behalen. Maar niet iedere leerling leert in hetzelfde tempo.

Daarom gaan Steve JobsScholen anders om met deze doelen dan scholen waar leerlingen op leeftijd worden ingedeeld. Voor iedere leerling worden elke 6 tot 8 weken nieuwe doelen vastgesteld, op het niveau van de leerling in relatie tot het programma van de school. De leerling werkt in deze periode aan deze doelen, die worden aangeboden aan de hand van (verplichte) instructies, begeleid verwerken en het inoefenen van de geleerde stof. Na deze 6 tot 8 weken vindt een evaluatie plaats: de coach en de ouder gaan samen met de leerling na in hoeverre de doelen zijn behaald en of en waarom een doel moet worden verlengd.

Op basis van deze evaluatie wordt een nieuw Individueel Ontwikkelingsplan opgesteld met nieuwe doelen voor de komende periode.