Van groepsleerkracht naar coach en specialist

De Steve JobsScholen werken niet volgens het klassikale systeem, waar leerlingen van dezelfde leeftijd de hele dag bij dezelfde leerkracht zijn. Op de Steve JobsSchool zijn de leerkrachten zowel coach van een groep leerlingen als vakspecialist. In het klassensysteem geven leerkrachten les in alle vakgebieden, specialisten bij een Steve JobsSchool geven workshops/instructie in slechts een of twee vakgebied(en), waardoor ze zich kunnen specialiseren. Zo zijn er Taalspecialisten, Rekenspecialisten en Wereldspecialisten, maar ook specialisten op het vakgebied Grove motoriek (gym) en Kunst & creatief.

Een specialist vervult vaak ook de rol van coach van een stamgroep. Een stamgroep is een groep leerlingen met een leeftijdsverschil van maximaal drie jaar die minimaal twee keer per dag bij elkaar komen. Dan wordt er gewerkt aan groepsvorming en wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. De coach is het aanspreekpunt voor de leerling en de ouder en zorgt ervoor dat de leerling zich ontwikkelt op alle vakgebieden en dat de juiste doelen aangeboden worden.

De vakspecialisten bieden de doelen aan tijdens workshops en houden bij hoe de leerling zich op de desbetreffende leerlijn ontwikkelt. Via digitale applicaties worden de leerlijnen op elk vakgebied gemonitord. Daarnaast vinden er leerlingbesprekingen plaats, zodat de coach altijd op de hoogte is van de ontwikkeling van de leerling.