Coach, leerling en ouder

De samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouder vormt een belangrijke pijler van dit schoolmodel. Elke 6 tot 8 weken vindt een gesprek plaats, waarin het Individueel Ontwikkelingsplan wordt geëvalueerd en de doelen voor de komende periode worden bepaald op basis van de kerndoelen van de school/de overheid.

Via een online applicatie (sCoolTracker) wordt de voortgang bijgehouden en kunnen alle betrokkenen daarover met elkaar communiceren.